O nama

Udruženje Hendi Centar Koloseum je Udruženje gradjana osnovano 1987 god. na inicijativu 5 osoba sa invaliditetom i 5 stručnih saradnika. Od osnivanja do danas Udruženje je jednom promenilo naziv kada smo uskladili Statut sa važećim propisima. Udruženje je registrovano u APR-u 2009 god. pod brojem BU/66.

Ciljevi Udruženja su: unapredjenje položaja osoba sa invaliditetom, edukacija i značaj integracije osoba sa invaliditetom u javnom zivotu, revizija pristupačnosti, promovisanje osoba sa invaliditetom kroz organizovanje kulturnih i sportskih manifestacija, organizovanje seminara i studijskih putovanja, a u cilju afirmacije osoba sa invaliditetom.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito:

  • Organizuje promociju aktivnog života i potpune gradjanske participacije osoba sa invaliditetom i njihovih organizacija u Srbiji putem filmskog amaterskog stvaralaštva.
  • Organizuje kampove za osobe sa invaliditetom za razvijanje sposobnosi održavanja dobrih odnosa sa drugima kako unutar tako i izvan porodičnog kruga.
  • Organizuje stručne skupove, seminare, okrugle stolove, studijska putovanja i druge oblike edukacije uz aktivno učešče osoba sa invaliditetom.
  • Izdaje brošure – publikacije
  • Kroz projektne aktivnosti pruža usluge psihosocijalne podrškei i personalne asistencije osobama sa invaliditetom
  • Organizuje kreativne radionice –razvijanje kapaciteta osoba sa invaliditetom kroz sport i kulturu
  • Brojne projekte i programe sa ciljem unapređenja kvaliteta života osoba sa invaliditetom.

Vizija

Udruženja je sistem jednakih mogućnosti osoba sa invaliditetom, prihvatanje različitosti i poštovanje njihovih ljudskih prava.

Misija

Udruženja je zagovaranje modela za ravnopravno i aktivno učešće osoba sa invaliditetom u ukupnom razvoju zajednice te razvijanje društvene svesti o pravima, potrebama i potencijalima osoba sa invaliditetom.

sr | en