Značaj inovativnih tehnologija

24. januar 2017. | Srbija

Značaj inovativnih tehnologija u životu osoba sa invaliditetom

Donator: Ministarsto za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Unapređenje kvaliteta života osoba sa invaliditetom kroz primenu inovativnih sistema u asistivnoj tehnologiji.

sr | en