HIC

Projekti HIC

24. januar 2008. | Srbija

Obuka za osnivanje info centara OSI u gradovima Srbije

Donator: MINRZS, opštine Vračar, Savski Venac

Unapređenje rada udruženja osoba sa invaliditetom kroz razvoj inovativnih programa

Hendi info centar se sastojao od umreženih info centara osnovanih pri opštinama širom Srbije koji su imali zadatak da kontinuirano sakupljaju informacije i pružaju informativne usluge svima onima koji bi hteli da učestvuju na konstruktivan način u antidiskriminacionoj politici zapošljavanja, obrazovanja, socijalnih i drugih pitanja vezanih za OSI.

Osobe sa invaliditetom i drugi zainteresovani ulaskom na sajt Hendi info centra mogu da dobiju informacije iz bilo koje oblasti iz bilo kog grada u zemlji. Takođe, osobe sa invaliditetom iz inostranstva, a zainteresovane za obilazak naše zemlje, mogu da se informišu o svemu što je svakodnevna potreba OSI.

Ideja Hendi Info Centra (skraćeno HIC) ima za cilj da kroz svoje aktivnosti i saradnju sa lokalnim NVO i udruženjima ukaže lokalnim samoupravama na probleme OSI lica sa kojima se oni susreću u svakodnevnom životu (saobraćaj, zdravstvo, školstvo, sport i rekreacija, institucije, ustanove kulture, …)

Ova specifična baza podataka namenjena je OSI i predstavljena je u vidu mapa gradova.

Oblasti koje su prezentovane putem sajta

SAOBRAĆAJ

- dostupan prevoz OSI, mogučnost korišćenja specijalizovanih kombi vozila lokalnog javnog prevoza, mogućnost prevoza organizovanog preko raznih humanitarnih i NVO organizacija

ZAPOŠLJAVANJE

- kreiranje spiskova osoba sa hendikepom, sa evidencijom o stručnim i poslovnim kapacitetima

TURIZAM

- turistički kapaciteti i mogućnosti turizma za osobe sa hendikepom u smislu organizovanih rehabilitacija i drugih oblika turizma

PRAVA I BENEFICIJE

- pravni, socijalni, medicinski, poslovni i drugi aspekti definisanja i objašnjavanja prava i beneficija osoba sa hendikepom

OBRAZOVANJE

- obrazovni kapaciteti za decu i mlade sa hendikepom kao i mogućnost kvalifikacija, prekvalifikacija, dokvalifikacija i drugih oblika karijernog vođenja za osobe sa hendikepom

SPORT

- vođenje evidencije i koordinacija aktivnosti vezanih za sportske, rekreacione i rehabilitacione aktivnosti za osobe sa hendikepom

VOLONTERIZAM

- organizovanje i koordinacija volontera koji bi hteli da pomognu osobama sa hendikepom u svakodnevnim i drugim aktivnostima

ZDRAVSTVO

- medicinski i drugi aspekti koordinacija i aktivnosti vezanih za terapiju i rehabilitaciju osoba sa hendikepom

UGOSTITELJSTVO

- pristup restoranima, kafanama, kafićima,...

 

Nameće se kao logičan zaključak neophodnosti povezivanja udruženja osoba sa invaliditetom na nivou cele Republike kao i adekvatan unos, razmena i centralno ažuriranje podataka. To bi svakako osobama sa invaliditetom pružilo različite benefite u vidu planiranja, komunikacije, snalaženja, zapošljavanja, pomoći, isl.

 

 

 

sr | en