Na bazenu

PReVENTIVNO KOREKTIVNI RAD SA OSI NA BAZENU I TERETANI

Neposredni korisnici projekta u kom su se realizovale radionice na bazenu bile su osobe sa invaliditetom (OSI) – Stari Grad. Projektom je bilo obuhvaćeno 40 osoba sa invaliditetom sa G.O.Stari Grad, oba pola.

Projekat je bio konkretan vid podrške telesnom i zdrastvenom razvoju osoba sa invaliditetom (OSI).

Bile su obuhvaćene osobe koje su zbog prirode svog deficita isključene iz programa fizičkog i zdrastvenog vaspitanja. Imajući u vidu njihovu situaciju (pre svega limitiranost fizičke aktivnosti s jedne strane, i intenzivan telesni razvoj i potrebu za fizičkom aktivnošću, s druge strane) Hendi Centar Koloseum u saradnji sa fizioterapeutima iz Instituta za rehabilitaciju - Selters, uključio ove osobe u program preventivno korektivnog rada,koji će biti realizovan 2 puta nedeljno u teretani i bazenu podeljenih u dve grupe u trajanju od 2sata.

Povećana fizička aktivnost i preventivno korektivni rad direktno utiču na pravilan rast i razvoj, jačaju otpornost organizma i povećavaju opšte funkcionalne sposobnostii zdrastvene kapacitete ovih osoba. Aktivnosti projekta imale su preventivno korektivan, rekreativan i zabavan karakter i u mnogome pomogle proces socijalizacije i integracije OSI u širu socijalnu sredinu.

Realizacija programa trajala je 2 meseca i sve planirane aktivnosti realizovale su se u saradnji sa fizioterapeutima iz Instituta za rehabilitaciju - Selters.

Nedograđenost psihomotornog razvoja, opšta hipotonija, kognitivni deficit u motornom ponašanju i limitirana fizička aktivnost – predstavljaju osnovne karakteristike motornog ponašanja OSI. Ovakvo stanje vremenom dovodi do: (1) nepravilnosti i zastoja u opštem fizičkom razvoju, (2) ograničenja i deficita u motornom ponašanju, (3) pada opšte motorne sposobnosti i (4) određenih telesnih deformiteta (funkcionalnih i/ili strukturalnih). Sve ovo limitira i ograničava motornu aktivnost OSI i direktno ugrožava njihov kvalitet života i zdravlja. Posebno je ugrožena ona grupa koja se nalazi u pubertetu (vreme intenzivnog fizičkog rasta) i koja je isključena iz programa fizičkog i zdrastvenog vaspitanja. U takvoj situaciji pravilan fizički razvoj moguće je ostvariti samo kontinuiranim preventivno korektivnim radom. Povećanje fizičke aktivnosti i preventivno korektivni rad direktno utiču na pravilan rast i razvoj, jačaju otpornost organizma i povećavaju opšte funkcionalne sposobnosti.

 

 

sr | en