P.A.

Projekti P.A.

24. septembar 2017. | Beograd

Psihosocijalna podrska i personalna asistencija osobama sa invaliditetom u Beogradu

Projekat pruža personalnu asistenciju osobama sa invaliditetom u aktivnostima svakodnevnog života. Radi se o osobama sa teškim fizičkim i višestrukim oštećenjima. Ove osobe nisu uključene u programe društvene brige i institucionalne zaštite.

Planirano je da projekat traje 7 meseci, a sve aktivnosti projekta realizovaće se na teritoriji grada Beograda.

Projekat uspostavljanja servisne usluge personalne asistencije

12. februar 2014. | Zrenjanin

Projekat uspostavljanja servisne usluge personalne asistencije

U Gradskoj kući u Zrenjaninu 12.02.2014.godine prezentovan je projekat uspostavljanja servisne usluge personalne asistencije osobama sa invaliditetom.

23. decembar 2013. | Pirot

Personalna asistentencija za bolji položaj osoba sa invaliditetom Pirot

U Svečanoj Sali Skupštine opštine Pirot 23.12.2013.godine predstavljen je projekat pod nazivom “Obuka za pokretanje i razvoj usluga – servisa personalnih asistenata u gradovima Srbije”.

Tribina o poboljšanju položaja osoba sa invaliditetom Subotica

09. avgust 2013. | Subotica

Tribina o poboljšanju položaja osoba sa invaliditetom Subotica

U organizaciji udruženja građana „Hendi centar Koloseum“ iz Beograda u zgradi Nove opštine Subotica, 09.08.2013. godine održana je tribina posvećena poboljšanju položaju osoba sa invaliditetom.

24. januar 2011. | Beograd

Psihosocijalna podrška i personalna asistencija osobama sa invaliditetom u Beogradu

Donatori: MINRZS, Sekretarijat za socijalnu zastitu, opštine Čukarica,S avski Venac, Palilula Stari grad i Vračar.

Projekat pruža personalnu asistenciju osobama sa invaliditetom u aktivnostima svakodnevnog života. Radi se o osobama sa teškim fizičkim i višestrukim oštećenjima. Ove osobe nisu uključene u programe društvene brige i institucionalne zaštite.

Konferencija za novinare

31. avgust 2010. | Beograd

Konferencija za novinare

U zgradi opštine Vračar 31.08.2010.godine održana je konferencija za novinare na kojoj je predstavljen prvi servis psihosocijalne podrške i personalne asistencije osobama s invaliditetom u Beogradu.

Tribina o psihosocijalnoj podršci osobama sa invaliditetom

10. maj 2010. | Beograd

Tribina o psihosocijalnoj podršci osobama sa invaliditetom

U organizaciji opštine Vračar i Hendi centra „Koloseum” održana je tribina „Uspostavljanje servisa – agencije za psihosocijalnu podršku i personalnu asistenciju osobama sa invaliditetom”.

24. septembar 2009. | Beograd

Uspostavljanje servisa-agencije za psihosocijalnu podrsku i personalnu asistenciju osobama sa invaliditetom u Beogradu

Donator:MINRZS

Projekat je usmeren ka stvaranju Agencije-Servisa za psihosocijalnu podršku i personalnu asistenciju osobama sa teškim stepenom invaliditeta na području grada Beograda.

Uspostavljanje Servisa i realizacija planiranih aktivnosti projekta dovešće do toga da osoba sa invaliditetom u svakom trenutku ima na raspolaganju agenciju, servis koji će imati na raspolaganju 20 obučenih profesionalaca spremnih da kao personalni asistenti u dogovoru sa agencijom klijentu ponude usluge od lične higijene, pomoći prilikom putovanja, pomoći na poslu i sl.

Svrha usluge personalne asistencije je pružanje odgovarajuće individualne praktične podrške koja je korisniku neophodna za zadovoljavanje ličnih potreba I uključivanje u obrazovne, radne i društvene aktivnosti u zajednici, radi uspostavljanja što većeg nivoa samostalnosti.

Aktivnosti usluge personalne asistencije su usmerene ka održavanju i unapređenju kvaliteta života korisnika, u zavisnosti od identifikovanih potreba i kapaciteta za samostalno obavljanje određenih aktivnosti, kao i kapaciteta porodice korisnika i dostupnih resursa i po potrebi uključuju:

  1. pomoć u održavanju lične higijene i zadovoljavanju osnovnih ličnih potreba (pomoć pri oblačenju i svlačenju, obavljanju fizioloških potreba, kupanju, pranju kose, itd.);
  2. pomoć u održavanju higijene stana, obavljanju svakodnevnih aktivnosti i zadovoljavanju osnovnih životnih potreba; (obezbeđivanju ishrane, nabavku namirnica, spremanje obroka, hranjenje, održavanju čistoće prostorija i itd.);
  3. podizanje, premeštanje (transfer) i pomoć pri kretanju unutar i izvan korisnikove kuće, radnog mesta i mesta gde se odvijaju društvene i obrazovne aktivnosti, pomoć u korišćenju prevoza;
  4. pomoć u korišćenju terapeutskih i zdravstvenih usluga i korišćenju i održavanju pomagala;
  5. pomoć pri komunikaciji, socijalnim kontaktima i zadovoljavanju socijalnih, kulturno-zabavnih, i drugih potreba;
  6. pomoć pri obavljanju različitih radnih, obrazovnih i društvenih aktivnosti.
sr | en