Promocija BOSFEST-a

24. jun 2012. | Srbija

Promocija BOSIFEST-a po gradovima Srbije

Donator: MINRZS

Ideja ovog projekta je da kroz projekcije filmova sa filmskog festivala Bosifest koji prikazuje filmove iz celog sveta na teme života i rada osoba sa invaliditetom na vizuelni način približi široj javnosti kako da se osobe sa invaliditetom integrišu u sve sfere našeg društva.

sr | en