Život bez ograničenja

24. januar 2017. | Srbija

Život bez ograničenja

Donator: Ministarsto za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Cilj tribina/radionica je senzibilisanje i edukacija mladih i šire javnosti o pravima osoba sa invaliditetom, o sprečavanju kršenja tih prava, o specifičnim potrebama koje imaju osobe sa invaliditetom čime se doprinosi razvoju većeg stepena tolerancije prema osobama sa invaliditetom i njihovoj integraciji u društvu.

sr | en