Zanimljivosti

12. mart 2017.

Uređaj kojim se upravlja očima osposobljava osobe sa invaliditetom.

Tobii Pomoćne tehnologije Inc. koje su deo veće kompanije - Tobii Tehnologije, su vodeći globalni snabdevač uređajima koji se kontrolišu micanjem očiju i pogledom (augmentativno i alternativno komuniciranje). Ovi uređaji pomažu u poboljšavanju života osoba sa invaiditetom, omogućavajući im da komuniciraju, kontrolišu svoje okruženje i steknu veću nezavisnost koristeći svoje oči.

10. mart 2017.

FES-veslanje povećava mogućnosti vežbanja osobama sa invaliditetom

Veslački ergometar je deo sprave za vežbanje koji precizno meri rad/utrošak energije, dok pokreće telo i stavlja ga pred slične fizičke zahteve koje ima veslač na vodi.

10 stvari koje ljudi mogu da nauče od osoba sa ivaliditetom

Nezavisno od toga kakvog je tipa osoba, od nje se uvek može naučiti nešto novo. Osobe sa invaliditetom posebno inspirišu, s obzirom da naše poteškoće u životu nije lako zaboraviti. Mi prolazimo kroz svaki dan sa odlučnošću i snagom, koja zapanjuje mnoge ljude, a mnogi se potajno pitaju da li bi oni mogli da urade istu stvar, da su na našem mestu.

Ljudi sa invaliditetom nauče veoma mnogo tokom svog života; to su životne lekcije koje ljudi koji nemaju ivaliditet retko mogu da iskuse.

Imati invaliditet je definitivno teško, ali je takođe jedna od najboljih škola kroz koju čovek može da prođe. Iako su ova iskustva dublja kada ih direktno iskusimo, postoje određena znanja, koja možemo da prenesemo dalje.

sr | en